Oferta archiwalna

Starszy specjalista ds. audytu

Oferta archiwalna

3 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


starszy specjalista Płońsk, specjalista Płońsk, pracownik biurowy Płońsk

  • udział w przygotowywaniu planu audytów oraz tworzeniu metodologii badań audytowych
  • prowadzenie zadań audytowych
  • sporządzanie dokumentacji audytowej i raportów z badań audytowych oraz zaleceń dla jednostek organizacyjnych banku
  • monitorowanie i ocena realizacji zaleceń audytowych
  • przygotowywanie raportów oraz informacji zarządczej dotyczących zakresu działania audytu wewnętrznego
  • identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach funkcjonujących w banku
  • wdrażanie i modyfikacja narzędzi wspomagających bieżącą pracę audytu wewnętrznego


Wymagania

minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy ryzyka rynkowego, ryzyka płynności, adekwatności kapitałowej lub doświadczenie w prowadzeniu audytów obejmujących wskazane wyżej zagadnienia
znajomość zagadnień związanych z transakcjami skarbowymi, wyceną instrumentów finansowych, metodami pomiaru ryzyka rynkowego, zarządzaniem płynnością, adekwatnością kapitałową w banku
znajomość przepisów prawa i regulacji nadzorczych z zakresu ryzyka rynkowego, płynności i adekwatności kapitałowej w banku
umiejętności w zakresie przygotowywania pisemnych raportów
mile widziana znajomość międzynarodowych standardów audytorskich i metodyki prowadzenia audytu w instytucji finansowej
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną
wysokie umiejętności w zakresie analizy danych ilościowych i jakościowych, dobra organizacja pracy, efektywna komunikacja, myślenie procesowe
mile widziana znajomość: SAS, R lub SQL, posiadanie certyfikatów CIA, FRM, PRM, ACCA, CFA


Oferujemy

Kartę sportową
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
Elastyczny czas pracy
Prywatną opiekę medyczną
Dostęp do kursów LinkedIn Learning
Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.07, wyświetleń: 599

nr ogłoszenia: 51